По данни на наблюдението от ЕС относителният дял на бедните сред работещите у нас се колебае между 7 и 8% през последните години, заяви социалният министър Хасан Адемов по
време на международната конференция “Работещи бедни- синдикални
политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда”,
предаде БГНЕС.

Форумът се провежда под егидата на Европейския работнически център.
Участие вземат синдикалисти на политическо и експертно равнище от
Италия, Франция, Белгия, Унгария, Полша и Румъния, както и социални
партньори от България, между които представители на БСК, КНСБ,
Икономическия и социален съвет, от Европейската анти-бедност мрежа и др.

Като страна-членка на ЕС приехме предизвикателствата на Стратегия “Европа 2020” и общата цел е да намалим броя на застрашените от бедност с 20 млн. души общо за съюза, а за нашата страна- с 260 000 души, обясни министърът.

Най-действеният инструмент в това отношение представлява минималната
работна заплата, каза той. За последните пет години тя е нараснала с 41%
и се предвижда умерено увеличение и през следващите две години с 40 лв.
на година. По този начин ще се гарантира потреблението на
най-нискодоходните от наетите, тези, които формират съвкупността на
“работещите бедни”, подчерта Адемов.