Депутатите приеха на първо четене промените в закона за хазарта. С тях се въвежда двукомпонентна такса за издаване и поддържане на лиценз за хазартна дейност, която се състои от два задължителни елемента.

Първата такса е в размер на 100 000 лв. и се събира еднократно, а втората е променлива и ще се определя като 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби.