Заради взривовете край Горни Лом Върховната административна прокуратура (ВАП) ще провери процедурите за издаване на лицензи и разрешения за търговия с оръжия и боеприпаси. Вече е започнала проверка за законност на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, съобщиха от държавното обвинение във вторник.

При поредния взрив в бившия завод “Миджур” загинаха 15 души по-рано тази седмица, а след трагедията стана ясно, че в него са били засичани различни нередности, но въпреки това той е продължавал работа през годините.

Междуведомственият съвет издава лицензи на физически и юридически лица, които да извършват сделки с оръжия и технологии с възможна двойна употреба. Междуведомствената комисия и министърът на икономиката и енергетиката пък издават разрешения на база получените от съвета лицензи за всяка конкретна сделка по различни направления на дейност.

Екип от прокурори от ВАП ще провери спазването на законовите разпоредби в двете структури. Проверката обхваща периода от 2008 г. до момента.

До 17 октомври 2014 г. на ВАП трябва да бъде предоставена информация за издадените разрешения, както и констатирани нарушения на физически лица и предприетите мерки спрямо тях – издадени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и резолюции за прекратяване на административно-наказателни производства.

След като събере писмената информация на 20 октомври 2014 г. екипът от прокурори ще извърши и проверка на място в Междуведомствената комисия и Междуведомствения съвет.

В междуведомствения съвет влизат министрите на икономиката и отбраната, а негови членове са зам.-министри на вътрешните работи, финансите и други.

След поредните взривове експерти в бранша поискаха затягане на процедурите по издаване на лицензи и по-строг контрол. Преди ден пък вътрешният министър Йордан Бакалов прехвърли отговорността за инцидента край Горни Лом на междуведомствената комисия към Министерството на икономиката.

“Тя е тази, която дава разрешение за внос на мини, за утилизация на тези мини, за количество на тези мини. Тя е тази, която трябва да види има ли помещения, има ли квадратни метри, отговарят ли на тези условия”, каза Бакалов.

През последните години взривовете в заводите за боеприпаси станаха традиция и показаха занижен контрол и регулация на сектора.