Окончателният вариант на мотивираното предложение за професионалните качества на двете кандидатки за председател на Върховния касационен съд трябва да бъде приет днес в Пловдив. Това съобщи за Дарик Милка Итова, председател на Комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет.

Тъй като по-голямата част от комисията е в града на семинар, посветен на атестирането и конкурсите за магистрати, това ще стане по време на някоя от почивките на форума, в който участват над 75 съдии от страната. При проведеното в понеделник заседание на Комисията по професионална етика е приет проект за притежаваните нравствени качества от двете съдийки.

Процедурата по избор започна в края на юли, когато постъпиха кандидатурите на Таня Райковска и Павлина Панова. „Целяхме по-рано да открием процедурата, за да може през лятната ваканция да постъпят становища и въпроси към двете кандидатки“, каза Итова.

Тя уточни, че до провеждането на първото обсъждане на професионалните им качества не са постъпили никакви становища  въпроси. Събраната информация е от атестационния формуляр, кадровата справка и становището на председателя на ВКС. Процедурата продължава до 25 септември, когато вече трябва да има избор.