Разсрочването на задължения от данъци и осигуровки ще става при облекчени условия, за по-дълъг период и в по-голям размер – това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързани с единната сметка за плащане на данъци и задължителните осигурителни вноски.

Промените бяха одобрени на днешното заседание на кабинета, като те трябва да премиенат и през парламента.

Целта на промените е задължените лица във временно финансово затруднение да могат да обслужват текущите си задължения след получено разрешение за отсрочване или разсрочване.

Разсрочените задължения ще се плащат по предварително определен погасителен план, а отсрочените – към определен падеж, заедно с дължимите лихви.

Друга промяна дава възможност на самоосигуряващите се лица да заявят кои задължения от осигурителни вноски искат да погасят, когато имат няколко задължения с изтекли срокове.

Заявяването ще става в НАП, а редът на единната сметка няма да се прилага по отношение на заявените задължения.