Крайният срок за плащане на данъка върху доходите на физическите лица с 5 на сто отстъпка изтича днес. Ако все пак искаме да се възползваме от отстъпката, но не можем да подадем декларацията си и да довнесем дължимия данък днес, може да се възползваме от възможността да направим това по интернет. Там отстъпката важи до края на кампанията – 30 април.

В рамките на тази данъчна кампания трябва да довнасяме данъка за доходите си през последните три месеца на миналата година, а за останалите три тримесечия той е авансово удържан.

Данъчните са категорични, че въпреки решението на Конституционния съд за отпадането на единната сметка, до влизането му в сила няма да има промяна в начина на плащането на задълженията ни към хазната.

В началото на годината бе установена неточност в образеца на служебната бележка, на базата на която трябва да попълним данъчната си декларация.

„Ако например едно физическо лице е получило хонорар на стойност 1000 лв. – знаем, че за доходите от хонорари са предвидени нормативно признати разходи в размер на до 25 на сто, то данъкът върху тези 1000 лв. трябва да се изчисли върху сумата от 750 лв. – 1000 минус нормативно признати 250 лв. Така в служебната бележка работодателят трябва да впише следните стойности – важно е да се знае каква е брутната сума, а не сумата, намалена с нормативно признатите разходи. И заради не достатъчно ясната формулировка в служебната бележка, имаше такива, в които беше вписана сумата 750 вместо сумата от 1000 лв.”, обясни говорителят на данъчните Росен Бъчваров.

Данъкът за последните три месеца не ни е авансово удържан, което означава, че трябва да го доплатим, но може да се възползваме от правото на отстъпка от данъка за довнасяне.

„Много важно е за ползването на 5-процентната отстъпка не само да е подадена декларацията, но и данъкът за довнасяне да е внесен в указания срок. Законът все пак преди две години предвиди един смекчен режим, който казва, че дори преводът да пристигне по сметката на НАП в деня след изтичането на срока, се счита плащането за направено в срок. Но препоръката към нашите клиенти е да плащат данъка за довнасяне по годишните си данъчни декларации не по-късно от деня преди изтичането на крайния срок. Така ще са сигурни и спокойни, че техният превод ще бъде направен и ще постъпи по сметките на НАП преди изтичането на крайния срок, или в най-лошия случай – в деня, следващ 10-ти февруари”, добави Бъчваров.

Данъчните обещават да няма големи опашки пред службите. Все пак препоръката е да пуснем данъчната си декларация по пощата.