Американският посланик в България Марси Рийс за пореден път призова за прозрачност при назначенията в съдебната система, реформи в българските институции и независими медии.

 

Реформата на институциите и тяхната практика не произтича само от засилване на капацитета, тя изисква и волята на лидерите да настояват за онова, което е важно дори когато не изглежда целесъобразно, дори когато не е лесно“, заяви посланик Рийс по време на форума “Върховенството на закона: основен принцип за устойчива бизнес среда”.

 

По думите й през следващите месеци новото правителство ще има възможност да изпрати ясен сигнал за своята ангажираност към реформите и ако го направи, те ще се радват на подкрепата на много важни български бизнес лидери”.

 

“Има редица позиции в прокуратурата, в съдилищата, в които предстои избор, защото мандатите изтичат. Много важно е процесите да бъдат прозрачни, да се оценят етичните качества на кандидатите и тяхната ангажираност към реформата в съдебната система”, заяви Марси Рийс.

 

В четвъртък Висшият съдебен съвет ще обсъди правилата за избор на нов председател на Върховния касационен съд, който се възприема като ключов от ЕС и САЩ за реформата в съдебната система.

 

“Има и други инициативи, които биха могли да се възприемат като част от ангажираността за реформата на българската съдебна система – разпределение на натовареността по обективен и прозрачен начин, търсенето на алтернативни механизми за решаване на спорните въпроси, мерките за противодействие на корупцията, електронното разпределение на делата, което вече се използва в някой съдилища в България, повече прозрачност в процесите на назначения са все важни и възможни стъпки”, каза още Рийс.

 

Тя коментира, че “формулата е проста – прозрачни, прогнизируеми правила, които се прилагат справедливо и равнопоставено”.

 

Създаването и прилагането на принципите на върховенството на закона никак не е лесна задача. Когато говорим за законодателни актове, конституционни поправки, политически програми, които да имат възможност да създадат изведнъж, еднократно една справедлива система, към която се стремят всички. Не е така. Непрекъснатата ангажираност на институцииите, политическата воля на всички участници, лидерите, които прилагат закона, медиите, които трябва да търсят истината, гражданите, които трябва да търсят отговорност от своите лидери и техните институции“, заяви дипломатът.

 

По думите й много голямо значение имат и независимите медии, които предоставят необходимата за гражданите информация с цел да могат да търсят отговорност от политиците и администрацията за техните действия. Тя отбеляза и ролята на неправителствените организации и насърчи участието им в публичния дебат.

 

Все повече САЩ и България си сътрудничат всекидневно при разследването на тежки престъпления, тероризъм, трафик на наркотици, екстрадиране на международни престъпници. САЩ имат желание да се опрат на досега постигнатото и да продължат по-нататък за образователен обмен, за по-широки възможности за обучение… Нашето желание е да имаме стабилен проспериращ партньор в България и върховенството на закона е същностен елемент”, заяви Рийс.