Енергийната комисия в парламента ще проведе изнесено заседание, посветено на топлоенергетиката. Очаква се представители на гражданските организации и депутати да посетят бази на Топлофикация – София, за да се запознаят практически с работата на топлофикационното дружество.

През януари в енергийното министерство пристигнаха жалби от потребители за завишени сметки. То обяви проблема няколко дни, след като от топлофикационното дружество съобщиха, че сметките за периода са средно със 17 на сто по-ниски спрямо същия период на миналата година.

В момента “Топлофикация” – София е проверявана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В същото време тече и производство срещу дружеството и две от големите компании за топлинно счетоводство, образувано от Комисията за защита на конкуренцията.