Бюджет 2014 г. се очаква да бъде разгледан на първо четене в пленарната зала, ако преди това депутатите съберат кворум и гласуват първата точка в дневния си ред.

В предварителната програма на народните представители е записано дебатирането и гласуването на пакета бюджетни закони – републиканския бюджет, на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.

От догодина минималната работна заплата, съответно и майчинството през втората година, ще бъдат 340 лева.

Детските надбавки за първо дете ще запазят размера си от 35 лева на месец, но за второ ще се вдигнат на 50 лева.

Максималният осигурителен доход ще се увеличи с 200 лева – до 2 400. От 1 юли ще бъдат индексирани всички пенсии с три на сто, като средната пенсия ще надхвърли 300 лева. Стажът и възрастта за пенсиониране остават непроменени.

Догодина се очаква икономиката ни да отбележи ръст от 1,8 на сто. С този процент ще бъде и инфлацията догодина, както и дефицитът в държавната хазна.
В същото време страната ни ще увеличи дългът си, като той може да скочи най-много до 18 млрд. лева.

Въпреки че управляващите определят фискалния резерв като един от основните буфери в бюджета, те запазиха текста, според който в края на декември догодина резервът не трябва да бъде по-малко от 4,5 млрд. лева.

В „Седмицата” на Дарик финансовият министър Петър Чобанов бе категоричен, че икономиката трябва да „свърши своето” и да доведе до създаването на нови работни места.

„Идеята ни е да имаме един по-балансиран модел на растеж от този, който имахме преди кризата, да не се разтворят по този начин дисбалансите и тогава наистина да влезем в по-рисков сценарий, който може да се отрази негативно на рейтинга ни. Така че няма разхлабване на коланите, няма свръхзадлъжнялост”, уточни финансовият министър.

За да се подпомогне икономиката, ще се разчита основно на износа, както и на подобряването на бизнес средата.

„От една страна, продължаваме да разчитаме на програмите, свързани с европейско финансиране, от друга страна – имаме и публични инвестиции с програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, за която отделяме ресурс в размер на 500 млн. лв., който ще отиде предимно за капиталови инвестиции. По линия на физически капитал и инфраструктура е налице необходимият ресурс”, добави Чобанов.

Предвиждат се и допълнително 100 млн. лева за образование. В същото време от бюджетите на министерствата и общините ще бъдат задържани 5 % като буфер.