Първенец по подадени сигнали за нарушение на личните данни е ПП Българска Национално-Патриотична партия, срещу която са подадени 119 сигнала. ПП Съюз на комунистите в България пък води класацията по най-много жалби – 110 на брой.

Тази информация изнесе на специална пресконференция Венцислав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

От парламентарно представените партии ДПС е с най-малко сигнали и жалби (една жалба и нито един подаден сигнал), а с най-много сигнали е Атака (12 на брой и 4 жалби).

Коалиция за България има 6 жалби и 8 сигнала, а ГЕРБ – 3 жалби и 7 сигнала, допълва БГНЕС. От останалите по-големи партии извън парламента БАСТА се нарежда с 26 жалби и 32 сигнала, НФСБ – с 8 жалби, 16 сигнала, ПП Глас Народен с 12 жалби и 22 сигнала, ПП Зелените с 1 жалба и 7 сигнала, Реформаторски блок – 16 жалби и 16 сигнала, ББЦ – 25 жалби, 50 сигнала, АБВ – 1 жалба, 7 сигнала.

Караджов обясни, че проверките са били наложени поради жалбите, които стотици граждани са подали, както и жалби и сигнали за злоупотреба с лични данни при регистрация на политическите субекти за участие в изборите. Става ясно, че в КЗЛД са постъпили 1380 жалби и сигнали от граждани с твърдения, че без тяхно съгласие личните им данни фигурират в подписки на политически субекти. В повече от две трети от жалбите обаче липсвала информация, която да идентифицира лицето, подало жалба. От всички 1380 жалби едва 493 са се оказали годни за разглеждане от Комисията и събиране на необходими доказателства по тях.

Действията на Комисията не са обхванали само проверка на жалби и сигнали, но и начина на събиране, обработване и унищожаване на лични данни от париите и инициативните комитети във връзка с изборите. Става ясно, че 12 от партиите, въобще не са се регистрирали по Закона за защита на личните данни, като администратори на лични данни.

За времето от 2 до 25 юли 2014 г. Комисията е извършила проверки на 59 политически субекта (44 партии, 5 коалиции и 10 инициативни комитета). В хода на проверката си КЗЛД е констатирала няколко вида предпоставки за злоупотреба с лични данни във връзка с изборния процес. Невъзможност за идентифициране на конкретна политическа партия, събирала подписи на граждани, в случаите, когато партията е част от състава на коалиция. Невъзможност за идентифициране на конкретния представител на партия, пред когото са положени подписите. Към момента Комисията извършва анализ на доказателствата.

Председателят на КЗЛД разясни, че съгласно Закона за защита на личните данни предвидените в него нарушения са формални и настъпват с факта на извършването им или пропуск да се приеме определено действие от задължения субект. Не било необходимо действията да са извършени съзнателни, т.е да е налице вина по смисъла на НК.

За нарушения партиите може да платят от 10 000 до 100 000 лв. За всяка партия ще има индивидуални административни производства и ще се подходи, съобразно доказателствата и данните.

През септември ще стане ясно кои са партиите и какви санкции ще понесат.