Близо 252 хиляди лица у нас са одобрени да получат енергийна целева помощ за настоящия отоплителен сезон, показват окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане.

Одобрените молби са с над 41 хиляди повече в сравнение с предишната зима. Помощта е отказана на 52 хиляди лица, като основна причина за отказите е доход, надвишаващ изисквания минимален диференциран доход за отопление, който през тази година се увеличи с 15 лева за всички групи лица в неравностойно положение.

Над 303 хиляди души са подали молби за отпускане на целевата помощ за отопление. Право на такава помощ имат 16 групи лица в неравностойно положение, като за всяка група има определен минимален доход, който се формира като процент от гарантирания минимален доход, а неговата стойност и през тази година е 65 лева.

С най-висока граница за достъп до помощта са самотно живеещите хора на възраст над 75 години. Размерът на целевата помощ за тази зима се запазва на 65 лева и 72 стотинки месечно или общата полагаща се сума за месеците от ноември до март е 329 лева.

Помощта се изплаща по различен начин, според вида на заявения начин за отопление – ако домакинството се топли на ток, газ или твърдо гориво, сумата се превежда на два транша, първо за месеците ноември и декември, а до края на януари се превеждат средствата за останалите три месеца. Ако лицата са заявили, че използват парно, помощта се превежда всеки месец на съответните топлофикации.

Хората, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон.

В случаите на установена злоупотреба получената помощ се възстановява, заедно със законната лихва. От Агенцията за социално подпомагане отчитат, че на такова основание са санкционирани общо 291 лица и семейства.