Министерството на здравеопазването предлага да отпадне лимитът от 180 000 лева, до който Комисията за лечение в чужбина финансира лечението на българи зад граница.

Такъв лимит имаше за кратко и за лечението на деца, но след силен обществен натиск, беше премахнат. За лечението на възрастни зад граница обаче остана ограничението Комисията за лечение в чужбина да финансира терапии до 180 000 лева.

В някои случаи, предимно на сложни трансплантации, които не се извършват у нас, тези средства се оказват недостатъчни и на хора с тежки диагнози им се налага да събират големи суми пари чрез дарения и заеми, което бави лечението им.

Става въпрос основно за трансплантация на бял дроб, комбинирана трансплантация на бял дроб и сърце, някои видове трансплантация на стволови клетки.

Ще се изисква пациентът, който кандидатства за лечение в чужбина, да предостави оферти от поне две клиники, от която ще бъде избирана по-изгодната финансово. В случай, че човек не е предоставил оферти, те ще се изготвят от Изпълнителната агенция по трансплантациите. Тя и сега съдейства за изготвяне на оферти от чужди клиники, когато дадена терапия не се извършва у нас.

Промените, заложени в наредба на министерството, трябва да влязат в сила след 1 януари догодина, но подадените дотогава заявления за лечение ще се разглеждат по досегашния ред.

От министерството посочват, че необходимите финансови средства са заложени в бюджета за следващата година.