Министерският съвет за пореден път заля Брюксел с новоприети планове, инструкции и стратегии в отговор на острите критики за липсата на резултати в борбата с организираната престъпност, корупцията и застоя на съдебната реформа. В сряда правителственият пресцентър разпространи официалния списък с предприетите действия от България по темата.

Особено впечатление правят взетите мерки в област “Корупция и борба с организираната престъпност”. Правителството информира Брюксел за плановете си да закрие БОРКОР и да създаде на негово място Национално бюро за интегритет. Терминът “интегритет” е трудно преводим на българския език, макар че е част от терминологията на Европейската комисия.

Функциите на бюрото ще бъдат свързани с разработването и изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Срокът за приемане на устройствения план за бюрото изтече на 18 юли, а предвид очакваната оставка на правителството, новата институция може никога да не бъде създадена.Отделно правителството отчита изготвени две нови стратегии – за развитие на обществените поръчки и електронното правосъдие. И двете са до 2020 година. България си има и междуведомствен план за действие за 2014 година за борба с бавния наказателния процес.

Отделно има инструкция за взаимодействие между МВР и ДАНС, както и още няколко други административни размествания по министерствата.

ВСС се отчита с нов Единен формуляр за атестирането на магистратите, нови правила за част от вътрешните си комисии и методика за случайното разпределение на делата в съдебната власт. В същото време съдебната система продължава да работи със старата електронна система за разпределение, която позволява манипулации. Единственото конкретно действие на ВСС се изразява в закриване на четири от десетте окръжни съдилища и прокуратури.

Прокуратурата отчита нова структура на върховните прокуратури и тяхната администрация, както и проект за правила за обучение на прокурорите.

Преди два дни стана ясно, че Европейската комисия е отправила остри критики за липсата на напредък в борбата с корупцията, организираната престъпност и липсата на реформи в съдебната власт в България. Това е станало по време на представянето на междинния доклад за напредъка на страната. В същото време комисията е похвалила Румъния за постигнатите конкретни резултати в тези сфери.

“Корупцията по високите етажи остава значителен проблем” в България, а резултатите са слаби, приема комисията. Тя “наблюдава редица случаи от висок обществен интерес, но по много малко от които е отбелязан напредък.” Идентична е оценката и за борбата с организираната престъпност: “Няма дела, приключили с присъди; няма напредък и по скорошни случаи на поръчкови убийства”, се казва в междинния доклад.