Около 18 млн. лв. допълнително получават от правителството различни министерство и ведомство в сряда, реши Министерския съвет на заседанието си в сряда, когото се очакваше кабинетът на Пламен Орешарски да подаде оставка, но се оказва, че тя ще бъде изпратена служебно в четвъртък.

 

Почти половината пари от отпуснатата допълнителна сума са за Министерството на финансите. 4 млн. лв. се дават на БАН за строеж на многофункционален компютърен строеж, нови 1 млн. лв. ще получи и земеделското министерство за закупуване на противоградни ракети, след като миналата седмица Агенцията за борба с градушките получи други 1.2 млн. лв. Допълнителни средства получават и Националната разузнавателна служба, социалното министерство, Агенцията за ядрено регулиране, комисиите за отнемане на незаконно придобитото имущество и за защита от дискриминация и др.

 

С отпуснати 7.365 млн. лв. на Министерството на финансите за 2014 г. се осигуряват осигуряват средства за неотложни разходи за изпълнение на дейности на приходните агенции, свързани с повишаване на бюджетните приходи и за намаляване административната тежест за бизнеса, с цел изпълнение на приоритетите на правителството, информират от правителствената пресслужба. Ще се обезпечат и дейности за развитие и поддръжка на информационните системи и информационните инфраструктури на МФ.

 

 

Четири милиона лева получава БАН от бюджета на Министерството на образованието и науката за многофункционален компютърен комплекс в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, който да обслужва всички институти на Академията и основните университети в България и да предлага услуги на малки и средни предприятия, ИТ компании и софтуерни фирми.

 

Социалното министерство се урежда с 3 млн. лв., с които да се продължи наемането на безработни в стартираната от сегашното ръководство на МВР акция по опазване на реда и предотвратяване на кражбите в селата.

 

На Националната разузнавателна служба се отпускат за тази година още 2 млн. лв. за неотложни текущи разходи. Като такива от пресцентъра на правителството са изброили обезпечаване на дейността на НРС и изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна служба.

 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество получава 300 000 лв. за ремонт и преустройство на предоставените за нуждите на комисията работни помещения в гр. Пловдив. На Комисията за защита от дискриминация пък се отпускат 50 000 лв. за финансиране на ремонтните дейности на предоставените за нуждите на комисията работни помещения, част от административна сграда в София. Агенция за ядрено регулиране ще получи допълнителни средствата за възлагане на експертизи с цел обезпечаване на процеса по лицензиране и контрол по Закона за безопасно използване на ядрената енергия, но не се посочва каква ще е сумата.

 

С друго постановление на Министерския съвет се правят компенсирани промени между бюджетни политики и програми в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. Целта е да се осигурят необходимите средства за издръжка на задграничните представителства и да се създаде възможност за изплащане на дължимите за 2014 г. командировъчни средства на дългосрочно командированите служителите на МВнР, но отново в съобщението не се посочват суми.

 

Правят се и промени в Постановление номер 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на България за 2014 г., с които се осигурява усвояване по “Втори проект за улесняване на търговията и транспорта’, финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на изпълнени дейности по проекта.