Владимир Инков е освободен от поста изпълнителен директор на „Национална електрическа компания” ЕАД и член на Съвета на директорите на компанията, съобщиха от БЕХ.

Съгласно законоустановения срок, той ще продължи да изпълнява длъжността до излизане на решение за вписване на промени от Търговски регистър.

Прекратяването на взаимоотношенията с членове на управителните органи на дружествата е съгласно клаузи от договорите за управление.