Според премиера Пламен Орешарски създадената и нагнетявана политическа нестабилност продължава да разколебава доверието на бизнеса и домакинствата.

„Бизнесът бе освободен от страха, но вероятността – реална или хипотетична – от реставрация на предишното мнозинство кара преобладаващата част от икономически активните субекти да се въздържат от инвестиции или от по-мащабно разгръщане на стопанската дейност”, заяви Орешарски по време на семинара в Боровец, цитиран от правителствената пресслужба.

По думите му това важи и за външните инвеститори, а слабите реакции на вътрешното търсене подсказват и за недостатъчно потребителско доверие, което е друг фактор на икономическия растеж.

Според министър-председателя ключов задържащ фактор за бизнес климата и за икономическия растеж са административните тежести.

По време на дискусиите бяха разисквани конкретни политики по сектори – държавност, икономика, социална и регионална политика. Премиерът отбеляза, че не е имало въпроси, по които парламентарната група да е изказала отрицателно становище.

“Това е логично, защото се движим по програма, която е одобрена от БСП”, каза министър-председателят.

“На многобройните ми срещи с представители на бизнеса, в това число със занимаващите се със земеделие, често поставят въпроса да се подпомогне създаването на експортни възможности, тъй като те самите са разпокъсани и трудно осигуряват достъп дори до местния пазар, да не говорим за експорт. Ще се направи работна група, която ще излезе с предложения след съгласуване със сдруженията на различните селскостопански производители от браншовете”, добави още премиерът Орешарски.

На журналистически въпрос той каза, че с приоритет ще се подкрепят високо технологичните производства, но няма да се забравят и традиционни индустрии, които също имат значителен принос към икономическия растеж.