От тази есен ще бъде осигурено целодневно обучение и за петокласниците в държавните и общинските училища. Това реши на днешното си заседание правителството, като промени постановлението, с което до момента се определяше целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до четвърти клас.

Целодневната форма на обучение ще става само при желание на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиеннни условия.

Според плановете на образователното министерство наесен в целодневна форма на обучение ще влязат малко над 22 000 петокласници, а нужните затова средства са в размер на близо 3,4 млн. лева, и вече са осигурени в бюджета на министерството. В това число не са включени учениците от средищните училища, за които финансирането идва по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес има за цел да намали проблемите, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучение, както и да пресече въздействието от страна на неформални групи извън семейството и училището.

Важно за развитието на децата е и наличието на втори учител – възпитател, който може да е от ключово значение за подготовката и изявата им в училище.