Депутатите се събират на извънредно заседание от 14 ч. във вторник, за да отхвърлят ветото на президента Росен Плевнелиев върху новия закон за Сметната палата, който предвижда да се върне колективният вид на одитната институция.

За да бъде отхвърлено ветото на държавния глава и законът да бъде приет отново, за него трябва да гласуват поне 121 депутати, с които БСП и ДПС не разполагат самостоятелно. За целта ще са им нужни гласовете на Атака или независимите депутати.

В мотивите си държавният глава посочва, че е недопустимо парламентът да откаже да изпълни конституцията и да възложи свое конституционно правомощие на Сметната палата – тя да определя организацията си на дейност.

Приетият от мнозинството в Народното събрание нормативен акт не предвижда броя на отделенията в палатата и обхвата им на дейност, а възлага на членовете на палатата в бъдеще сами да определят колко ще са отделенията. Липсва правна уредба – на всеки член ли ще бъде възложено да ръководи отделение, както и какви ще са правомощията по време и във връзка с извършваните одити на онези от членовете, които не ръководят отделения, посочва още Плевнелиев.

Президентът не намира доводи как е определена числеността на Сметната палата на 9 членове. Според него е неприемливо по време на икономическа криза да се увеличава ръководството на палата с шестима души, при това без визия на законодателя каква конкретна дейност ще извършва всеки от тях и какви ще са отговорностите му.

Той изразява съмнения, че си цели овладяване на органа чрез назначаване на неговите членове на партийно-квотен принцип. “Друго значимо несъвършенство на закона е възможността за предсрочното прекратяване на мандат на председателя или на член на палатата поради тежко нарушение на закона или на Етичния кодекс с решение на Народното събрание по мотивирано предложение на Сметната палата“, се казва в мотивите на Плевнелиев.