Парламентът прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Това е основна предпоставка, за да може да влезе професионалното обучение и по-точно дуалната система в системата на образованието или учене по време на работа, коментира в кулоарите на парламента образователният министър Анелия Клисарова.

„Това, което се предлага, е от една страна, валидиране на умения и знания, придобити по време на работата; възможност за натрупване и трансфер на кредитите”, заяви Клисарова.

По думите на образователния министър това ще позволи на младите хора по-лесно да преминават от една професия в друга професия.

„Друго, което се предлага, е да има защитени професии и особено важно е да направим това по региони, или такива професии, които са стратегически за развитието на държавата. Например, в даден регион ще се строи нещо ново или някъде имат нужда от работници, които да бъдат там и да бъдат обучени. Така могат да бъдат изключително полезни”, каза министър Клисарова.

„Ако влязат тези промени в закона и въведем дуалната система, това е една сериозна мярка за борбата ни за предотвратяване на отпадането на ученици, защото голяма част от учениците отпадат по социални причини и ако имат възможност да получават средства по време на учене, така ще намерим социалния фактор като причина за отпадане на учениците и разбира се, доказано в европейските страни – най-вече Германия, Австрия и Швейцария, че там, където работи дуалната система е най-ниска младежката безработица”, допълни Клисарова.