От 1 септември нотариусите ще имат директен достъп до кадастъра и имотния регистър, като свалените по този начин документи като скици например, вече ще се признават за официални.

Редът, по който ще става това беше договорен между изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Валентин Йовев и председателя на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев. Двамата подписаха споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечения достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър, съобщи Министерството на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране.

Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от юни 2014 г. скиците и схемите за недвижимите имоти, предоставени на нотариусите чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, имат силата на официален документ, издаден от АГКК, и могат да бъдат ползвани за нотариалното производство.

Разработена е функционалност, която дава възможност на нотариусите, използвайки достъп до информационната система на кадастъра, да получават официални документи, необходими за нотариалното производство.

Функцията е тествана с група нотариуси, като от 1 септември услугата ще е достъпна за всички нотариуси.

Тази услуга ще съкрати времето за реализиране на сделките с недвижимите имоти, ще повиши сигурността на данните за собствеността и ще доведе до намаляване на задълженията на гражданите и бизнеса в този процес, е посочено в съобщението на министерството.

Във връзка с усъвършенстването на обслужването на гражданите, в АГКК е създадена и възможност официални документи да могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия им имот. Също така разглеждането на обекти в кадастралната карта може да бъде извършвано и чрез интернет, безплатно, обещават от АГКК.