Най-късно до края на ноември Народното събрание трябва да приеме процедурата за издаване на Европейско удостоверение за наследство, иначе Европейската комисия ще образува наказателна процедура срещу България. Това напомниха в четвъртък от нотариалната камара.

Този въпрос засяга хората с българско гражданство, които живеят или са живели дълго време в друга държава от ЕС. Например българин решава да отиде да живее във Франция и натрупва имущество. В един момент той решава да напише своето завещание, но остава неясно по кой закон това имущество трябва да бъде разпределено на неговите наследници – по българския или по френския. Законите за наследяване са твърде различни в държавите от ЕС.

Поправките в българския закон трябва да изпълнят директива на ЕС от 2012 година. България трябва да признае право на този човек да определи сам по кой закон да се разпредели наследството му.

Другата поправка в закона трябва да въведе процедура за издаване на Европейско удостоверение за наследство. Тя ще позволи на наследниците да се обърнат към нотариус в България, който трябва да проведе пълна проверка, преди да издаде удостоверението. Документът трябва да реши всички спорни въпроси по кой закон да се извърши наследяването и кои всъщност са наследниците.

Разликите в ЕС са големи. Така например във Великобритания вдовецът или вдовицата получава цялото или по-голямата част от наследството на съпруга си, а във Франция неговият дял е фиксиран на 1/4 независимо броя на децата. От съществуващите 3 форми на последна воля – завещание, съвместно завещание и договор за наследство, в България е допустима само първата форма, докато в други държави се използват и трите.

Европейският регламент се прилага спрямо всички аспекти на наследяването – от момента на откриването му до неговото окончателно уреждане, през неговото разпределяне и управление. Той обаче изрично изключва, наред с другото, всичко, свързано с дарения, договори за застраховка “Живот”, имуществени режими на съпрузите, задължения за издръжка и данъчното облагане.

Въпросът с наследяването на имот в друга държава засяга огромен брой граждани на ЕС, напомнят от Нотариалната камара. Близо 1.5 милиона българи живеят зад граница, като преобладаващата част са в държави от ЕС. Всички те биха могли да бъдат засегнати от правилата на европейския регламент, който трябва да бъде приет в България.

Годишно възникват близо 400 000 спорни случая на наследства с международен елемент в ЕС, показва статистиката на Европейската комисия.