Към финализиране е текстът на нов Закон за детското правосъдие, предстои общественото му обсъждане. Това съобщи заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева по време на посещението си във Възпитателното училище-интернат в град Завет.

Около 20 деца с още толкова персонал живеят, работят и учат в база от над 70 дка – видя заместник-министърът в Завет. От учебната сграда и общежитието се използват само първите етажи, бившите работилници тънат в разруха, има и оранжерия. Различни институции ни забраняват различни неща и на практика не можем да използваме базата, която имаме, не можем и да дадем възможност на децата да се занимават с трудова дейност – обяснява директорът на интерната Ахмед Ферхад.

От здравната инспекция забранили дори момчетата да консумират плодовете и зеленчуците, които отглеждат в градината на учебното заведение, от други институции получили обвинения, че експлоатират детски труд.

На срещата със заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева възникна идея да се създадат социални предприятия или ученически кооперации, за да има с какво да се занимават децата. Те са с дефицити, стараем се основна грамотност да получат в учебните часове сутрин, а следобед няма с какво да се занимават – разказват педагозите. В училището е разкрита паралелка по изработка на врати, част от вратите в общежитието са изработени именно от ученици.

Този вид институции няма да се закриват – успокои педагозите заместник-министърът.

Механизмът ще е част от промени в законодателството, Законът за детското правосъдие ще смени Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който действа от 1956 г., предстоят и изменения в Наказателния кодекс, НПС и Закона за изтърпяване на наказанията – съобщи още Мичева.