Намаление на цената на тока от 1 януари обеща новият шеф на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. Нощната тарифа за бита ще се намали с десет на сто, а дневната – с един процент. За малкия бизнес също ще има намаление на цената на тока, като при него дневната тарифа ще спадне с процент и половина.

“Намерихме предпоставки от една страна за стимулиране на нощното потребление на енергия, както и да създадем по-благоприятни условия за работа на бизнеса”, каза Боев.

Комисията е взела решение за промяна на тарифната структура, като се намалява нощната тарифа с десет на сто и с около процент и половина дневната тарифа за дребния бизнес. По този начин се дава възможност на фирмите да увеличат производството си при по-ниска цена на електрическата енергия. “Тава намаление създава условия на малкия бизнес от една страна според нас да запази и разшири позициите си на пазара, като по този начин смятаме, че може да стимулира запазването на работните места и надяваме се да има възможност да се разкрият нови”, каза Боев.

Комисията е взела решение и за намаляване при тарифната структура за бита, като намалението е около 10 на сто при нощната тарифа и при дневната тарифа с процент. Това намаление ще облекчи сметките на потребителите, особено в зимния период, каза Боев.

Освен това комисията е решила и да намали признатите технологични разходи на електроразпределителните дружества с две на сто.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще направи инвестиционен и технологичен одит на трите големи електроразпределителни дружества. Планови проверки ще бъдат направени и на електроразпределителното дружество в Златни пясъци, както и на “Топлофикация – София”.