Най-ранният срок, в който оперативните програми за следващия програмен период могат да бъдат одобрени, е лятото на следващата година. Това прогнозира Кирил Киряков от Европейската комисия по време на конференция. По предварителни очаквания страната ни ще получи около 15 млрд. лева за периода 2014 – 2020 г.

За да се започне процесът на преговори, са необходими най-напред действащи европейски регламенти. Имаме всички основания да смятаме, че до края на тази година Европейският парламент и Съвета на ЕС ще успеят да одобрят всички регламенти, които са необходими за започване на новия програмен период, каза Киряков.

По думи му след това ще започне дълга формална процедура по преговори с България по всички елементи на споразумението за партньорство и след това по всяка една от предложените оперативни програми.

Киряков не считам, че този процес ще бъде по-къс от шест месеца, тоест най-ранният срок, в който може да се говори за одобрени оперативни програми е лятото на следващата година. Киряков направи уговорката, че всичко зависи от процеса на подготовка в България и изпълнението на предварителните условия, които са заложени в програмните документи на ЕС.