Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) е категорично против предлаганото от Министерство на правосъдието (МП) изменение в Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. Това става ясно от становище на Камарата по повод предложеното от министерството отпадане на пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът погаси в 14-дневен срок. Според частните съдебни изпълнители това няма да облекчи обикновения длъжник, но за сметка на това ще доведе до спад в ефективността и бързината на изпълнителния процес.

Въпросната такса, обект на промяна, е една незначителна част от всички разноски по изпълнението, които длъжникът трябва да погаси, в това число държавни такси на съда, адвокатски хонорари по делата пред съда, отново адвокатски хонорари вече по изпълнителните дела, прости такси на ЧСИ. Облекчението е символично, но то ще блокира частното изпълнение, ще се отрази негативно на кредиторите и приходите за държавния бюджет, смятат от КЧСИ.

В момент, в който банковата и финансовата система са изправени пред изпитание, КЧСИ апелира Министерство на правосъдието и правителството да не предприемат прибързани и необмислени промени, без никаква дискусия и финансова обосновка.

Още повече, че единствените, които биха имали интерес от тази промяна, не са хората в затруднение, а лица или структури, които имат средства да платят дълговете си, но не го правят своевременно, а чак когато ги осъдят и се стигне до намесата на ЧСИ.

Едни от най-важните негативни последици от тази на пръв поглед безобидна промяна е, че ЧСИ ще спрат да налагат запори и възбрани, докато не изтече въпросният срок за
доброволно изпълнение, длъжниците ще прехвърлят имуществото си и кредиторите няма да могат да се удовлетворят, а решенията на съда отново ще бъдат само „на хартия”.

Освен това промяната ще доведе до мотивация на недобросъвестните длъжници да плащат едва след образуване на изпълнително дело, което ще се отрази негативно на
гражданите, бизнеса и финансовата система.

Ето защо Камарата смята, че е задължително да се обсъдят всички възможни последици от промяната, за да се търсят работещи решения:

„Готови сме и незабавно да излъчим наши представители, които да участват в процеса на обсъждане и съгласуване на предложените промени. Наложително е да се изготви и икономически анализ за въздействието на тази промяна върху системата на частното съдебно изпълнение, бизнеса, банките и държавния бюджет. За нас е необоснован и мотивът на правосъдното министерство за необходимостта от уеднаквяване на условията за държавните и частните съдебни изпълнители. Припомняме, че работихме по еднакви тарифи до 2008 г., когато с цел изкуствено държавата да се повиши събираемостта при държавните съдебни изпълнители беше въведен цитирания в проекта „стимул” за длъжниците, платили дълга си в срока за доброволно изпълнение”, заявяват още от КЧСИ.

В становището си те припомнят, че не са много областите, в които българският модел може да служи за пример, но частното съдебно изпълнение е изключение: „ЧСИ се утвърдиха като ключов елемент не само в съдебната, но и във финансовата система. Световната банка постави реформата на съдебното изпълнение у нас и въвеждането на частни изпълнители сред 10-те най-успешни реформи в света за 2006 г. Само за 2013 г. сме възстановили в икономиката 1,2 милиарда лева и около 200 млн. лв. в държавния бюджет”.