Наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството може да сложи край на обжалванията, каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов пред Дарик. Наредбата ще бъде предложена за гласуване в Министерски съвет след като бъде приет новият Закон за обществени поръчки. Тя предвижда изготвяне на подробни тръжни книжа, описващи критериите за изпълнение на строителството. По този начин ще се гарантира качеството на строежите, а конкурсите за изпълнител ще се осъществяват само на база на предложената цена.

Министърът на инвестиционното проектиране предлага въвеждането на наредба по немски стандарт, която ще уеднакви изискванията в строителството на обекти, изграждани по обществени поръчки.

„Тази наредба представлява подробно описание на процесите на строителство, технологията, вида материали, начин на полагане на съответните материали и съответните изисквания за крайния продукт на всеки един елемент. Представете си, че аз измажа една стена. Това нещо се описва и изискванията да бъде приета тази стена като качествено завършена част от проекта”, обясни министърът.

Изискванията към сградите ще бъдат фиксирани предварително, а конкурсът за изпълнител на обществените поръчки ще се извършва само на база цена, което на практика ще сложи край на обжалванията, съпътстващи обществените поръчки.

„Имаме едно цифрово изражение на предложението на всяка една фирма, което означава, че и класирането става по цифрови изображения. Т.е. е много просто, може да се случи в рамките на половин-един час. Споровете са неоснователни, тъй като говорим за съпоставяне на цени, естествено най-ниската цена печели. Качеството е фиксирано в текстовете, изискванията към всички са еднакви, изискванията към крайния резултат, поставен пред всички, са еднакви”, разясни Данов.

Според министър Данов въвеждането на тази наредба няма да повиши цената на строителството, а дори напротив – ще я намали, като междувременно повиши качеството на изгражданите обекти.