Със 126 млн. лева по-висока събираемост на данънци и осигуровки от планираното се похвалиха от Националната агенция за приходите. В съобщение до медиите данъчните уточняват, че най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност, от който постъпленията за годината са близо 3,6 млрд. лв. или с 50 млн. лв. повече от планираните.

С 30 млн. лева са преизпълнени приходите от корпоративен данък, като от този вид налог в хазната са постъпили 1,5 млрд. лева. При осигурителните вноски също се отчита рекордно изпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5,8 млрд лв.

Данъчните обаче признават, че има известно изоставане от прогнозите при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е 95,4. Според експертите от НАП причините за изоставането са свързани основно с въвеждането на единната сметка и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Елиминирайки влиянието на тези промени в законодателството, изпълнението на приходите от НАП би било еквивалентно на 1,2 млрд. повече приходи спрямо предходната година, допълват от НАП.