От 14 на 7 дни да бъдат съкратени сроковете за обжалване на отчуждителния акт, както и за насрочване на делото от съда – на 10 дни от получаване на жалбата. Това предвиждат приети на първо четене със 176 гласа промени в закона за общинската собственост, предложени от Димчо Михалевски от левицата, предаде БТА.

Мнозинството отхвърли предложените от Цецка Цачева от ГЕРБ изменения в закона за държавната собственост – 86 депутати го подкрепиха, 10 бяха против, 87 се въздържаха.

Двата законопроекта бяха обсъждани заедно, тъй като са в резултат на решение на Конституционния съд. Дебатите продължиха в два последователни пленарни дни.

С направените поправки в закона за общинската собственост се цели да се предотврати опасността от забавяне на важни стратегически обекти от транспортната инфраструктура, финансирани от Европейския съюз, и в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на национални и други обекти, без да бъдат накърнени правата на собствениците на имотите, които се отчуждават, посочва в мотивите си вносителят Димчо Михалевски.

Според гласуваните текстове съобщаването на отчуждителните актове занапред не следва да бъде чрез обнародване в “Държавен вестник”, а по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Обжалването, дори само по отношение на размера на обезщетението, ще спира изпълнението на отчуждителния акт. Предвижда се единствено определеното от съда обезщетение да се счита справедливо /когато неговият размер е оспорен/ и едва след неговото превеждане по сметка на собственика на имота, последният следва да се счита отчужден.

Законопроектът на ГЕРБ, който парламентът не прие, предвиждаше имотът да се смята за отчужден след влизането в сила на решението на Министерския съвет или на областния управител, съответно – заповедта за отчуждаване на кмета на общината, и превеждане по сметка на отчуждения собственик на обезщетението. Измененията ограничават възможностите за предварително завземане на имота от инвеститора преди влизане в сила на акта за отчуждаване, обясни Цецка Цачева идеята. Това става, като се постави под съдебен контрол и се обвърже с механизъм за определяне и изплащане на обезщетение за пропуснатите ползи на собственика до момента на влизане в сила на отчуждаването, при допуснато от съда предварително изпълнение.

Допълнително се предвиждаше обезщетяване на вредите или възстановяване на имота във вида към момента на завземането му от инвеститора. Когато имотът е земеделска земя, обезщетението за пропуснати ползи включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за една стопанска година, предлагаха от ГЕРБ.