Правосъдният министър Зинаида Златанова да назначи подробна експертиза на състоянието на сградата на бившото ГУСВ на столичния бул. “Цар Борис III“, предназначена за Гражданското отделение на Софийския районен съд (СРС).

Това призовават 65-има съдии в свое отворено писмо до вицепремиера, съобщиха от пресцентъра на СРС по повод избухналия преди десетина дни скандал между нея и председателя на съда Методи Лалов заради лошото състояние на сградата, дори след ремонта й.

Съдиите посочват в него, че въпросната сграда се състои от 4 корпуса, а ДНСК е издала разрешение за ползване само за надстройка в два от тях, “пристройка на два външни асансьора, преустройството и реконструкцията на Културен дом в склад за документи и топла връзка, както и реконструкцията на съществуващия там трафопост”. Дирекцията обаче не се е произнесла пригодността на останалите части от сградата, “в това число на сутерена, първия и втория етаж на корпус Б, където се намират носещи колони и стени, по които се виждат пукнатини”.

Съдиите напомнят, че наличието на пукнатини по стените е признато официално и от правосъдното министерство в съобщение на 6 октомври м.г., както и, че ушправителят на фирмата, извършила ремонта Филип Господинов е заявил, че “пропукването на носещите колони се е случило след въвеждането на отводнителната система в експлоатация”.

“Оставаме с впечатлението, че преди началото на строителните действия по ремонт, реконструкция и преустройство на комплекса от сгради не е било извършено обследване на сградата и не е било изготвено конструктивно становище за състоянието й, което би установило евентуални дефекти, свързани с неправилна експлоатация или с въздействието на външни атмосферни фактори върху сградата. Обследването би дало и сеизмична оценка за носещата й конструкция, както и становище за носещата й способност. Считаме, че това е необходимо, тъй като отговорността за предаване на сградата в състояние, подходящо за нуждите на съда, е на министъра на правосъдието”, казват магистратите.

В писмото на съдиите от СРС се посочват и няколко конкретни обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид от експертите – дали корпус Б, в който има пукнатини по носещи елементи, е бил без покрив за известен период, което е оказало влияние върху стоманобетонната конструкция; за период от дълги години сградата е била без действаща отводнителна (дренажна) система, при което основите й са били изложени на влага; въвеждането в експлоатация на отводнителната система е дало началото на процес по слягане на корпусите на основната сграда.

“Нашите предложения в никакъв случай няма да доведат до забавяне на преместването на гражданските отделения на Софийски районен съд в сградата на бул. „Цар Борис ІІІ”№ 54, защото към настоящия момент все още не е проведена обществената поръчка за доставка и монтаж на компютърното оборудване за нуждите на съда поради забавеното й финансиране. Това също прави сградата неизползваема по предназначението й”, заключват съдиите.

В сградата на ГУСВ трябва по план през това лято да се нанесе гражданското отделение на Софийския районен съд. Отделно вече трябваше да е факт и пренасянето на наказателните съдии и районните прокурори в т.нар. военно НДК, но преустройването на сградата все още не е започнало.