Над 3 милиона тона въглища 3 333 000 са добили миньорите от „Мини Марица-изток” през декември, съобщиха от дружеството. Това е най-високият производствен резултат в историята на компанията в последните 20 години.

Плануваният за 2013 г. добив бе 23 107 265  тона. Цифрата обаче бе надхвърлена с добити общо над 25 467 000 тона въглища, допълниха още от „Мини Марица-изток”.

Изпълнението на бизнес плана за годината е 110 на сто. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса са добити над 2 360 000 тона въглища повече, в сравнение с годишната задача.

През 2013 г. в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са изкопани, транспортирани и насипани 71 928 000  куб. метра земна маса.