Доказването на стаж и осигурителен доход за пенсия продължава да бъде сериозен проблем, заради който хиляди българи не могат да се пенсионират. Почти всеки пети служител на закрита фирма получава отказ за доказване на осигурителен стаж и доход от Националния осигурителен институт. Това показват данните на институцията за последните девет години, цитирани от „Сега“.

За периода от 30 юни 2005 г. до 30 април 2014 г. НОИ е отказал да издаде удостоверение на 133 167 българи за доказване на осигурителния или трудовия им стаж и осигурителния доход. Това са служители на закрити или фалирали фирми, които нямат правоприемник, или на фирми, които са сменили собствеността си. От НОИ обясниха, че отказват да издадат удостоверенията при три случая – когато закритите фирми не са предали ведомостите си при тях, когато в документацията на осигуреното лице има периоди, за които липсват данни, или когато фирмите имат правоприемник. В последния случай всеки трябва да търси документите си от правоприемника на фирмата. Проблемът е най-голям за хората, работили преди промените в предприятия и партийни структури, които нямат правоприемник, но в годините на прехода се усложни допълнително и от хилядите фалирали фирми, изчезнали без да оставят архив и ведомости.

Предприятията без правоприемник би трябвало да предадат цялата си осигурителна документация на НОИ. От там отчитат, че за периода са приели ведомостите на 27 687 фирми без правоприемник. За 9 години НОИ е издал 423 060 удостоверения за доказване на стаж и доход за пенсия на работници от несъществуващи вече предприятия.

При закриването му, от предприятието трябва да предадат документацията в НОИ. Служителите на фирмата трябва да подадат заявление в териториалните поделения, а те в рамките на месец да им издадат удостоверението за стаж и доход. За целта обаче трябва разплащателната документация на фалиралия работодател да е предадена в НОИ, въпросният служител да фигурира в нея и да има данни за търсения период.

Само за първите четири месеца на тази година в териториалните поделения на НОИ са приети разплащателните ведомости и документите на 721 фирми без правоприемник. Издадените удостоверения на работилите в тях са 28 065. 58 от тях са издадени по съдебен път. На 9670 души НОИ е отказал да издаде удостоверенията.