Надпреварата за председател на Върховния касационен съд (ВКС) започва днесс изслушване на кандидатите пред комисията по атестиране във Висшия съдебен съвет.  Претендентите за поста са съдите Павлина Панова и Таня Райковска.

До избора, който е на 25 септември двете  ще посетят и етичната комисия на съвета, и ще могат да представят концепциите си пред съдиите от Върховния касационен съд.

Без ясно очертаване на длъжностната характеристика и необходимите качества на кандидатите за председател на ВКС претендентите изглеждат еднакво и изборът се превръща в произвол, каза Иванка Иванова, директорът на правната програма на институт “Отворено общество”, при представянето на сравнителното изследване “Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на ЕС”.

По думите й след изслушването пред съдиите от ВКС, магистратите трябва да подготвят становище за това дали единият канидат се е представил по-добре, или например и двете са подходящи.

Иванова подчерта, че липсата на конкретно очертани качества, които трябва да притежава следващият председател на ВКС, е равнозначно на липса на критерии и има вреден ефект, защото в избора Висшият съдебен съвет няма да може да направи разграничение между кандидатите, което да бъде “мотивирано и валидно”.

Комисиите по атестиране и етика ще изготвят доклад за качествата на кандидатите. Те ще бъдат изслушани и в деня на избора от самия ВСС. 

Европейската комисия още преди няколко месеца обяви, че ще следи избора за ВКС отблизо и че е много важно той да е прозрачен, за да покаже наличието на воля за реформа.