Няма разрешение за добив на природен газ и нефт в района на Добрич от “Парк Плейс Енерджи Корп”, там все още се правят проучвания, които стриктно се наблюдават дали отговарят на нормите на закона. За да се стигне дотам, е нужна дълга процедура по съгласуване и оценка на въздействие върху околната среда, каза пред журналисти министърът на околната среда водите Светлана Жекова.

Сондажите и проучванията в района не са опасни за водните пластове в Добруджа, каза Христо Казанджиев – експерт по сондажите.

Проект за търсене и проучване на природен газ в границите на “Блок 1-11 Вранино”, в района на Добрич, е започнал през 2000 година. През 2008 година се установява, че най-вероятно има залежи от природен газ. През 2010 година МС взема решение да се
сключи договор за бъдещо търсене и проучване.

Преди няколко месеца Министерството на икономиката и енергетиката е сключило договор с фирмата “Парк Плейс Енерджи Корп” за продължаване на проучванията. Разрешение за работа на фирмата обаче няма, защото има процедура, включваща съгласуване с МОСВ. Фирмата е длъжна да представи работен план, посочи министър Жекова.

Има условия всяко следващо действие, включително и окончателното одобрение на работния план да бъдат подлагани на оценки за въздействие върху околната среда и на оценка за съвместимост.

В Работния план за 2014 година не се предвиждат нови сондажи, а само подготовка на проект за нов сондаж. Тези сондажи не са добив на природен газ, но за да влязат в работния план на фирмата, също трябва да бъдат одобрявани от МОСВ. Едва при обявяване на методите за добив МОСВ може да реши дали да го забрани, каза министър Жекова.