Най-ниската заплата за държавен служител става 360 лв., реши кабинетът, като одобри промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

С измененията минималните размери на основните месечни заплати на служителите, които не достигат новия размер на минималната заплата за страната, определен от 1 януари т. г., стават 340 лв.

Минималните размери на основните месечни заплати на държавните служители, които не достигат определения със Закона за държавния бюджет за 2014 г. минимален размер за най-ниската длъжност, заемана от държавен служител, стават 360 лв.