Който в нарушение на установените правила отпечатва бюлетини за гласуване, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до три хиляди лева. Това записаха окончателно депутатите в допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, изискващи съответната промяна в Наказателния кодекс. Същото наказание те предвидиха и за лице, което противозаконно държи или разпространява бюлетини за гласуване. Санкциите важат както за избори, така и за референдум.

В двумесечен срок от постъпване на искане Конституционният съд се произнася по законността на изборите за народни представители (на народен представител) и на избора на член на Европейския парламент от България, предвиди парламентът. Това автоматично налага промени в Закона за КС. Мустафа Карадайъ от ДПС поиска текстът да отпадне, но мнозинството не се съгласи и отхвърли предложението, предава БТА.

Друга разпоредба, гласувана от НС, забранява на съдиите от административните съдилища, от Върховния административен съд, прокурорите и следователите да бъдат членове на районни, общински и секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от България, за президент и вицепрезидент и за общински съветници и за кметове.

Междувременно стана ясно, че в 15-дневен срок от влизането в сила на Изборния кодекс Народното събрание трябва да избере, съответно президентът да назначи нови членове на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това решиха още депутатите при второто гласуване на новия изборен закон. Мандатът на заварените членове на комисията ще бъде прекратен с встъпването в длъжност на новите.

Депутатите решиха не по-късно от 55 дни преди произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. ЦИК да приеме правилник, да създаде обществен съвет и обучително звено, да определи условията и реда за машинното гласуване, да утвърди образците на изборните книжа за европейските избори през 2014 г. и да ги обнародва в “Държавен вестник”. В същия срок ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, ще трябва да определи условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

В четиримесечен срок след влизането в сила на Изборния кодекс ЦИК трябва да утвърди образците на изборните книжа за всеки вид избор, с изключение на европейските през 2014 година. Частичните избори, за които към датата на влизането в сила на кодекса има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им, ще се произвеждат по реда на отменения Изборен кодекс, решиха депутатите.

Според приетите текстове кметовете на райони, избрани от общинските съвети, ще продължат да изпълняват правомощията си до произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.