Срокът за осребряване на лихвоточките се удължава до края на ноември 2016 година. Това стана ясно, след като парламентът прие на второ четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, предаде БГНЕС.

Според сега действащия закон срокът, до който могат да бъдат компенсирани хората, притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище е до 21 ноември 2013 г. Така условието, за да не загубят правата си е до тази дата да са купили или да са започнали строеж на жилище. Не всички биха могли да осигурят пари за придобиването или изграждането на жилищен имот, за който да бъдат компенсирани.

Според вносителите на промените справедливо, логично и правилно, както и юридически обосновано е на тези правоимащи лица да се удължи срокът до 30 ноември 2016 г. Това е шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Такива права имат близо 60 000 българи и техните семейства.