Комисията за финансов надзор и Главна прокуратура винаги са имали отлично институционално сътрудничество, заявяват категорично то КФН по повод на спекулации в медиите. От там напомнят, че двете институции наскоро са подписали споразумение за сътрудничество и взаимодействие.

Като отговорна институция КФН стриктно спазва закона и не би могла да коментира по никакъв повод действията на прокуратурата. Принципна позиция на регулатора е, че всеки български гражданин следва да изпълнява задължението си по НПК, като уведомява органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление. С още по-голяма сила това е валидно за органите на държавната власт, които в това си качество са били надлежно уведомени за данни за извършено престъпление, се казва в съобщение на КФН.

От институцията изразяват убедеността си, че органите на Прокуратурата, действайки по всеки сигнал и преписка, с които са надлежно сезирани в рамките на тяхната компетентност и преценка, предприемат законосъобразни действия, които имат за цел единствено спазването на закона, проверка и установяване на обективната истина и, съответно, повдигане или не на обвинения спрямо установените лица, за които са счели, че имат достатъчно данни за извършено престъпление.

От КФН припомнят, че разпространяването чрез средствата за масово осведомяване, или по какъвто и да е начин на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа, включително изразяването на манипулативно мнение, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини относно публичните дружества, представлява пазарна манипулация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Такива действия могат да се окачествят и като опит за създаване на изкуствено напрежение между институциите в България, което е вредно, безотговорно и не помага на работата им в защита на националния интерес и стабилността на държавата, допълват от регулатора.

КФН е независим от политически и бизнес интереси регулатор и като такъв категорично не участва в провокации или сценарии за дестабилизация на институциите, както и във всякакви действия, които биха могли да изложат на риск финансовата стабилност и държавността, отсичат от ведомството.

И допълват, че Комисията за финансов надзор стриктно изпълнява законовите си задължения, следи и санкционира всяко незаконосъобразно поведение, което може да повлияе негативно на капиталовия пазар и вреди на финансовата стабилност на страната.