КТ Подкрепа разкрива 30 работни места за младежи юристи, икономисти и архивисти, благодарение на проекта ПИЕР, финансиран чрез оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Част от младежите вече се подбрани и се обучават, преди да започнат работа от началото на март. Заетостта ще бъде 12 месеца, като заплащането ще бъде равностойно на минималната за длъжността заплата. Проектът е част от схемата „Ново работно място”, насочена към бизнеса.

Изискванията към кандидатите за работни места са да са на възраст до 29 години, да имат регистрация в бюрата по труда и да са завършили висше юридическо или икономическо образование, или библиотечно и архивно дело. Одобрените младежи преминават обучение, а самата работа е насочена към воденето на преговори при колективното трудово договаряне, обясни ръководителят на проекта Емил Димитров.

“Това, което ние очакваме от тях, е да идват с удоволствие на работа, първо. Второ, да знаят, че това е едно от малкото места, където могат да предлагат идеи и могат да видят тяхната реализация, без никой да ги спира да правят това”, каза той.

Схемата „Ново работно място” е на стойност 18 милиона лева и поради големия интерес към нея се очаква нова процедура в рамките на бъдещата оперативна програма.