Конституционният съд (КС) ще отмени въведената от началото на годината 20-процентна такса върху приходите на слънчевите и вятърните централи, съобщава “Капитал daily” в сряда, като се позовава на свои източници в съда.

Това предвиждал проектът за решение на съдията докладчик по делото Димитър Токушев, подкрепяно от мнозинството съдии.

КС ще заседава по казуса в четвъртък. Решенията на Конституционния съд действат занапред и сумите, които са събрани до този момент, няма да бъдат възстановени на компаниите.

Делото беше образувано по искане на президента Росен Плевнелиев в средата на януари тази година. Той поиска от съда да обяви за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса от 20 процента върху приходите от продажба на вятърна и слънчева енергия. Мотивите на държавния глава бяха, че приетата от парламента такса няма обосновка, не е съгласувана с бизнеса, не е ясно за какво ще се изразходват приходите от нея и срещу събираните суми държавата не предлага никакви услуги.

Таксата бе изненадващо приета като част от преходните разпоредби на Закона за бюджет 2014 г., в който бе записано, че от таксата в бюджета ще влязат 150 млн. лв., но за по-късно остана да се уточнява за какво ще се използват. Лансираните версии са – буфер в бюджета, за стабилизиране на състоянието на “Националната електрическа компания”, което обаче ще е държавна помощ, за която е нужно разрешение на Брюксел, и за енергийни помощи за социално слабите хора.

Държавният глава се позова на член 19, ал. 2 от Конституцията, която гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, а въвежданата само за слънчеви и вятърни централи такса създава различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране.

 

“Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници – напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопанските субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени – произведената по високоефективен комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, обърна внимание Плевнелиев.

Според него така се нарушават правната сигурност и предвидимост, които са предпоставка за привличане на инвестициите.