Ако искаме стабилна пенсионна система, тя трябва да е максимално независима от държавния бюджет, заяви във вторник вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин при обсъждането на бюджета на общественото осигуряване.

“Какъв е смисълът да имаш пенсионен фонд, ако пенсиите зависят не от него, а от бюджета на държавата. Ако искаме стабилна система, тя трябва да бъде максимално независима. Системата трябва да бъде подпомагана с 20-30% от бюджета, но съвсем друго е да бъде подпомагана с над 50%, както е у нас в момента”, заяви Калфин.

Той заяви, че начинът да се решат проблемите не е със замразяване на сегашното положение и затова ще се търсят дългосрочни решения със социалните партньори.

Калфин коментира, че в развитите страни коефициентът на заместване е такъв, че пенсията представлява 70-80% от дохода преди това, а у нас той е 57%.

Социалното министерство продължава да подкрепя предложението си възрастта и стажа за пенсия да нараснат по-плавно от догодина – с по два, вместо с по четири месеца на година.

“Продължава работата с бизнеса и синдикатите за намиране на максимално приемлив вариант, но министерството запазва подкрепата си за варианта за нарастване на стажа и възрастта с по 2 месеца”, обясни Калфин.

“Хора, които сега излизат в пенсия, плащат голямата цена на пенсионната реформа от 1999 година. Затова съм против рязкото увеличаване на възрастта, защото тези хора ще трябва да поемат още по-голяма тежест. Но съм и против замразяването на сегашнатаситуация, която е път, който води до никъде. С тази система ние гарантираме на хората ниски пенсии”, посочи Калфин.

Синдикатите вече обявиха, че за тях и по-плавното нарастване на възрастта за пенсия е неприемливо и заради това в четвъртък ще изкарат работници на протест.

“Поради демографските особености на страната малките числа за отделния пенсионер означават много за цялата система. Например, ако пенсиите месечно се увеличат с 10 лв. на пенсионер, това ще струва на цялата система около 300 млн. лв. годишно”, обясни Калфин.

Той съобщи още, че се обсъждат предложения да се даде възможност на хората в предпенсионна възраст, на които не им достига възраст за пенсиониране, да имат възможност за по-ранно излизане в пенсия, но с намален размер – 0.4 на сто за всеки недостигащ месец.

Вероятно ще бъде предложено възможността за по-ранно пенсиониране да е до 12 месеца.