Опустошителната градушка, която се изсипа над София във вторник, нанесе множество материални щети по сгради и автомобили. В продължение на около 15-20 минути ледени късове, с размери на орех, потрошиха стъкла и набиха капаците на колите. Жилищни и офис сгради са с изпотрошени прозорци. Наводнени бяха входове, домове и магазини.

Какво трябва да направим, ако имаме застраховка?

Всички, които имат застраховки, трябва незабавно да се свържат със своя застраховател.
Щетите по колите се покриват от полиците “Каско”, а по жилищата от тези, касаещи домовете.

Застрахователните компании организират облекчени процедури и бързо изплащане на обезщетения на свои клиенти, чието имущество е пострадало.

Компаниите обещаха експресни ликвидации на щетите, удължено работно време, нови пунктове за огледи и откриване на горещи телефони за засегнатите от градушката.

Дружествата удължиха и сроковете, в които клиентите им могат да подадат молби за обезщетения.

При завеждането им пък от компаниите ще изискват само застрахователната полица без допълнителни документи от КАТ, от центровете по метеорология или други институции.

Стотици шофьори ще вадят дубликати на винетка, стикер за преглед и Гражданска отговорност

От сряда стотици автомобилисти ще се заемат да вадят дубликати на стикерите за годишен технически преглед, застраховка „Гражданска отговорност” и винетките от разбитите стъкла, вследствие на мощната градушка над София и други части от страната.
Агенция „Пътна инфраструктура” припомни каква е процедурата.

Съгласно Закона за пътищата, при унищожаване на панорамното стъкло, винетката се възстановява на собственика безплатно.

Според него, собственикът или ползвателят на пътното превозно средство получава стикера, след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи: – копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (в т.ч. свидетелство за регистрация на автомобила); – актът за констатиране на счупването – втората част на годишния винетен стикер; – частта, която е била залепена на счупеното стъкло. Заявлението за издаване на дубликат може да се изтегли от интернет страницата на АПИ.

За улеснение на водачите е добре да се знае, че на повече места за смяна на автомобилни стъкла имат начини за отлепяне на винетка от старото стъкло и прехвърлянето и на новото. Това се прави и с лепенките за технически преглед, както и със стикерите за Гражданска отговорност.