План за действие по социалната икономика за тази и следващата година ще бъде обсъден от кабинета на редовното правителствено заседание. Документът е първи по рода си, като се очаква изпълнението на плана да допринесе за повишаването на заетостта и на жизнения стандарт на различни групи от населението на страната.

Заложените в плана дейности са свързани с популяризиране на т.нар. социалното предприемачество, разработване на методика за оценяване на социалното въздействие и въвеждане на инструменти за наблюдение на приноса й за подобряване на качеството на живот.

Очаква се също така кабинетът да разгледа и още някои мерки за намаляване на административната тежест, сред които отпадането на таксата от два лева за устна справка при кадастралните карти.

Министрите ще обсъдят и закриването на Института по компютърни технологии към МВР.