Увеличение от близо 279 000 000 лева в разходите на бюджета за тази година е заложено в извънредно гласувания от правителството проект за актуализация на Бюджет 2014.

Най-много допълнителни средства се насочват към системата на МВР – близо 126 000 000 лева, а най-скромен е ръстът на разходите в Министерството на външните работи – 3 000 000 лева.

Повече пари получават също социалното министерство – 50 000 000 за осигуряване на социалните плащания, здравното министерство – 24 200 000 милиона лева за неотложни дейности, с възможност за освобождаване на още около 22 милиона от резерва на министерството, а за поддържане на пътищата регионалното министерство получава 13 000 000 лева.

Финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че очакваното неизпълнение на приходите е около 1,61 милиарда лева или 1.3 процента от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Общият дефицит на консолидираната фискална програма, според актуализирания проект, става – 2 , 992.7 млрд. лв. или 3.7 процента от брутния вътрешен продукт.

Ето какво обясни Горанов за така предвидения дефицит: „Има натиск върху сегашното правителство да се вмести в трипроцентния дефицит. Това на практика означава натрупването на огромни просрочия към бизнеса и неразплащане за вече извършени плащания, и прехвърлянето на този дефицит в следващата бюджетна година. Нямаме никаква вина за така грешно съставения бюджет, но не искаме да прехвърляме неблагополучията от него в следващата година. За това осъзнаваме, че е възможно да бъде стартирана процедура срещу България за свръхдефицит. Ние ще обясним на нашите колеги в Брюксел какво се е породило и ще предприемем необходимите стъпки максимално бързо националните публични финанси да бъдат вкарани в рамката на трите процента, което договорът за функциониране на ЕС изисква”.

Горанов посочи здравеопазването като пример за сфера, в която са нужни бързи реформи, заради непропорционално растящи разходи: „28 нови болници чакат да бъдат лицензирани. Построени, готови и чакат да се окачат на здравната каса. Не искам да свалям нивото на комуникацията, но за мен болниците са като фотоволтаиците – гарантирано някой плаща, всеки строи и се връзва в системата и после някой трябва да плати сметката. Трябва здравна карта, преценка на реалните потребности от медицински грижи и овладяване на харчовете в системата”.

Законопроектът предвижда още вземанията на бюджетните организации по сметки и депозити от фалирали банки да се трансформират като вземания на финансовото министерство и да се възстановяват на организациите в левове по сметката им в централния бюджет.

Според Горанов фондът за гарантиране на влоговете, чийто ресурс ще бъде временно изчерпан заради КТБ, не се нуждае от екстремно напълване:

„Фондът като инструмент е създаден да се пълни от търговските банки. Предоставянето на заем от страна на държавата ще му даде възможност с времето той постепенно да ги връща. Заемът няма да бъде безлихвен, така че банковата система ще си плати цената на този инструмент. Не смятам лично, като финансов министър, че е моментът сега да се увеличи размерът на вноската, която те правят, тъй като това би се отразило върху резултатите на банките и те, за да постигнат същите резултати трябва по някакъв начин да търсят компенсиращо увеличение на лихвения марж”.

Правителството прие още и промени в закона за ДДС.
Горанов представи предвижданите промени в данъчните закони. Едно от заложените изменения е подаването на данъчна декларация да става с персонален идентификационен код по електронен път.

По думите на Горанов този код ще се предоставя безплатно на гражданите от НАП.