Трите електроразпределителни предприятия ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про” са злоупотребявали с господстващото си положение като са определяли нереално високи цени за ползване на техните стълбове за изграждане на кабелни мрежи за разпространение на телевизия, интернет и телефония от други оператори. В същото време разходите за поддръжката на тези стълбове е включена в цената на тока и така дружествата са печелели допълнителни приходи.

Това твърдение за извършени нарушения предяви във вторник Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). То не подлежи на обжалване, обвинените страни могат в едномесечен срок само да изпратят своите становища за нарушението, заради което може да бъдат санкционирани.

От ЧЕЗ отрекоха да са злоупотребявали с цените за наем на стълбовете си и обясниха, че тарифите са били определени “икономически обосновано и законосъобразно, на пазарен принцип при отчитане на всички допълнителни разходи, свързани с това, и от лицензиран оценител”. Дружеството обяви, че е разбрала за решението на КЗК и очакват мотивите, за да внесат становището си и да предприемат действия за защита на интересите на своите клиенти и акционери.

От ЕВН заявиха, че ползването на част от мрежата им от други субекти за техни бизнес цели не може да става безвъзмездно, а прилаганите от компанията цени за стълбовете включват разходите й за поставяне и безопасно съхраняване на кабелните електронно-съобщителни мрежи. Дружеството вярва, че в рамките на производството на КЗК ще може да представи своите аргументи с цел намиране на най-доброто за всички страни решение, допълват от ЕВН.

“Енерго-Про” също изказа несъгласие с констатациите на антитръстовата комисия и дори посочи, че “в редица случаи съоръженията се използват от кабелни оператори нерегламентирано и несъгласувано, с което се нарушава собствеността на мрежовото дружество и се създава риск от възникване на инциденти”.

Новата атака срещу трите компании, които са в процедура по отнемане на лицензите им заради търговски спор с НЕК, идва ден след като министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев призова ДАНС и прокуратурата да побързат с проверките си.

Активизацията на КЗК идва и в момент, в който се приемат законови поправки за обединяването й с Комисията за защита на потребителите, и е удобен повод за смяната на бетониралия се от времето на кабинета “Сакскобургготски” председател Петко Николов.

Ръководената от него комисия обаче се включва в хора от обвинения срещу ЕРП-тата като обяви, че те са нарушили Закона за защита на конкуренцията като са “определяли и налагали необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията”.

Според КЗК с отдаването под наем на стълбовете от мрежата ниско напрежение на кабелни оператори ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про” са си осигурявали допълнителни приходи от активи, които по принцип се използват за разпределяне на електроенергия и поддръжката им е включена в цената на тока.

Пазарният анализ на антимопонолния орган установил, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение за изграждане на електронно-съобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е предприятие с господстващо положение в границите на лицензионната си територия.

КЗК стигала до извода, че наемната цена за стълбове е определена, без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовете си, посочват от КЗК.

Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. “Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронно-съобщителните оператори и техните клиенти”, смятат от комисията.

Определението й не подлежи на обжалване, но в 30-дневен срок трите компании могат да представят писмени възражения по предявените твърдения и да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание.