Съдебното минало на всеки, който се назначава в училища и детски градини да бъде проверявано. Такова предложение са отправили представители на Национална мрежа за децата на среща с образователния министър Румяна Коларова за превенция на насилието над деца в училища и детски градини.

Изпълнителният директор на Мрежата Георги Богданов посочи, че все още не е ясно дали учители, възпитатели и непедагогически персонал ще минават на психотестове, но тяхното минало трябва да бъде внимателно проверявано.

Богданов изтъкна, че трябва да бъде изградена и по-добре работеща система за сигнализация в училищата – ако бъде подаден сигнал за дете в риск в школото, до един час този сигнал да бъде предаден до другите институции (МВР, Закрила на детето).

До 24 часа след подаването на сигнала, пък, социалният работник от Закрила на детето ще има задачата да оцени сигнала и да бъде извършена проверка на неговата достоверност.