Гореща телефонна линия за проблеми на български фирми, които имат бизнес отношения с Украйна, открива Министерството на икономиката и енергетиката. Линията ще действа от утре, като целта й е представителите на бизнеса да могат да получат помощ при евентуални затруднения, възникнали заради кризата. Идеята е възникнала по време на срещата на зам.-министър Красин Димитров с представители на български фирми.

По данни на икономическото министерство за 2012-та година Украйна е един от основните търговски партньори на България, като е на 14-то място в общия стокообмен и заема 1.2% от износа и 2.5% от вноса на България. Българската диаспора в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

Основните стоки, които страната ни изнася, са нефтени масла и медикаменти, докато имаме внос от каменни въглища, брикети, полупроводници от желязо и други. Туризмът също е ключов сектор в българо-украинските бизнес отношения.

Линията, на която може да се потърси помощ или съвет, е 02/ 940 77 78.