Данните за изпълнението на бюджета към края на април носят лоши новини. Отчетените постъпления в хазната са основание да се прогнозира сериозно неизпълнение на приходната част на бюджета, което може да достигне до 1 милиард лева. Допълнителен риск крие възможността за налагане на финансови корекции за стотици милиони по линия на европейското финансиране. Това коментираха пред „Сега” анализатори след изнесената от финансовото министерство статистика за състоянието на хазната.

Сравнението на данните за април 2014 г. с април 2013 и април 2012 г. показва, че картината тази година е по-лоша спрямо миналата година. За 2014 г. депутатите заложиха ръст на данъчноосигурителните приходи от 1.5 милиарда лева. На фона на това очаквано увеличение събраното в повече през април 2014-а спрямо април 2013 г. възлиза на едва 123.1 милиона лева. През 2013 г. събраното в повече до края на април на годишна база бе 397.1 милиона лева при заложен ръст от 1.8 милиарда лева и се наложи актуализация на бюджета. Висок е и дефицитът по консолидираната фискална програма – 864.5 милиона лева в края на април. Това е три пъти повече от април 2013 г. и е 57.6% от заложения за края на годината дефицит от около 1.5 милиарда лева.

“Наистина картината за април, който традиционно е силен месец, е по-лоша от миналогодишната. Ако това темпо на приходите в бюджета се запази, може да се очаква неизпълнение от около 1 милиард лева”, коментира Георги Ангелов от “Отворено общество”.

Според него дори и да се положат усилия за повишаване на събираемостта, изоставането ще може да се навакса само частично. “Към тази картина трябва да се добави и влошеното състояние на държавните предприятия, от които няма как да се чака дивидент”, коментира Ангелов. Вероятното налагане на финансови корекции по отделни оперативни програми крие според него допълнителен риск. “С или без актуализация на бюджета може да се очаква по-висок дефицит от заложеното”, допълни Ангелов.

На сходна позиция е и икономистът Красен Станчев. “Трудно е да се правят прогнози на базата на първите 4 месеца на годината, но засега 2014 г. не се очертава много добра за бюджета. Много е възможно да се стигне отново до актуализация”, коментира Станчев.
“Рискът в бюджета е в приходната част, разходите отбелязват ръст, но това не е толкова неочаквано”, коментира и Лъчезар Богданов от “Индъстри Уоч”. Според него политиката за подобряване на бизнес средата не трябва да води до отказ от контрол и извършване на ревизии.

Още по-мрачна прогноза направи икономистът Георги Ганев. “През следващите месеци няма да има ръст на работните заплати, нито нови работни места, но за сметка на това ще се повишават данъците и таксите, лихвите по кредитите, цените на енергоносителите. Българинът ще обеднява с гръцките темпове, въпреки че и сега сме много по-бедни от гърците”, смята той.

Правителството е изправено и пред друго предизвикателство – емитирането на дълг на международните пазари в размер до 1.493 милиарда евро. “Кабинетът сгреши, че остави тази емисия за след изборите, защото рисковете нарастват”, смятат експерти. От публикуваните от Министерството на финансите редовни месечни данни за нивото на държавния дълг става ясно, че от началото на годината досега на вътрешния пазар са емитирани ДЦК на обща стойност 1.548 милиарда лева, като основната част от тях – 1.2 милиарда лева, са краткосрочни книжа с падеж в рамките на годината.