Висшият съдебен съвет (ВСС) избира в четвъртък следващия председател на най-важния съд в страната – Върховния касационен съд, който се явява окончателна инстанция на всички наказателни, търговски и граждански дела в България.

Претенденти за поста са заместничките на досегашния съдия №1 проф. Лазар Груев – Таня Райковска и Павлина Панова. Първата е председател на Търговската колегия, а втората – на Наказателната колегия във ВКС.

Подобно на всички останали ключови кадрови решения на ВСС в последните години и сега сред гилдията има сериозни съмнения, че процедурата е предрешена. Предварителните очаквания са, че единствено Райковска засега може да събере необходимите 17 гласа, за да бъде избрана.

Другият вариант е нито една от двете номинирани да не събере тази подкрепа и изборът да бъде отложен за след парламентарните избори на 5 октомври. Съдебният съвет насрочи ключовото гласуване за 25 септември в опит да демонстрира независимост от политическата конюнктура в страната.

Съмненията за предрешеността на избора се засилват от факта, че номинирането на Райковска се случи по същия сценарий, по който в края на 2012 г. бе избран главният прокурор Сотир Цацаров. И в двата случая кандидатурите бяха внесени първи в съвета, което според правилата им осигурява правото да бъдат гласувани първи.

При избора на Цацаров съдебните кадровици дори не пристъпиха към гласуване на другите двама номининации – на Галина Тонева и Борислав Сарафов.

В случая с Таня Райковска номинацията й бе внесена първа, макар че Павлина Панова първа получи официалната подкрепа на проф. Груев. Тя бе припозната като фаворит за поста и от съдиите във ВКС, които изпратиха примерен профил на следващия председател на съда във ВСС, който отговаряше изцяло на нейните професионални характеристики.

И двете са авторитетни съдии и се ползват с уважението на своите колеги. Зад Райковска обаче официално застанаха членове на ВСС, които са част от т.нар. управляващо мнозинство във ВСС – Каролина Неделчева, Даниела Костова, Светла Петкова, Милка Итова и Мария Кузманова. Рядко ВСС не е избирал кандидат, когато някой от тези членове застане зад него. Зад Павлина Панова застанаха петима членове, но четирима от тях са част от стабилната опозиция във ВСС. Самата опозицията рядко надхвърля 6-7 членове.

На заседанието в четвъртък първа бе изслушана Павлина Панова. Тя обяви намерението си да създаде аналитично звено, което непрекъснато да следи развитието на законодателството и практиката на съдилищата. Така ВКС би станал много по-активен в процеса по усъвършенстване на законите.

Панова настоя, че върховните съдии не бива да работят “кабинетно”, а ще ги поощри да се срещат със съдиите по места, за да предадат своя опит. Според нея това е един много по-бърз начин за отстраняване на противоречивата съдебна практика, отколкото да се чакат само тълкувателните решения на ВКС.

Панова заяви, че ще работи за предвидимост на правосъдието и обезсилване на остарялата съдебна практика, която не отговаря на съвременните обществени отношения. Очаквано тя се обяви за популяризиране на практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

Панова се обяви за преглед на администрацията на ВКС и премахване на дублиращи звена. Според нея в съда трябва да се назначават само хора, които има необходимите качества да отговорят на неговата висока позиция.

В началото на своето изложение Таня Райковска говори повече за достиженията на ВКС. Тя отчете създаването на новия сайт, който позволява по-лесно намиране на дела, а след това обясни, че делата във ВКС се разпределят по-справедливо между съдиите. В края на продължилото си над час слово тя отправи и индиректна критика към настоящия председател на ВКС Лазар Груев. Според нея има нужда от по-голяма прозрачност при управлението на съда и всички съдии да разбират какво се случва в него.

Райковска отбеляза, че почти всеки месец прави общи събрания със своите колеги в Търговската колегия, за да решават проблеми с прилагането на закона. Според нея честите събирания дават резултат и съдиите почти нямат разногласия по важните теми.

Тя също обърна внимание върху липсата на подготовка на българските съдии по практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Райковска каза, че дори и върховните съдии имат нужда от обучение по европейско право. Тя допълни, че ще изгради ефективни работни отношения с институциите. Според нея ВКС трябва да се превърне във форум за диалог между институциите, съдиите и гражданските организации.

“Има нужда от изясняване на процесите, които протичат в съда. Гражданите трябва да знаят какво правим, защо го правим и как се мотивираме.”, каза Райковска. Тя допълни, че ВКС трябва да заприлича на върховен съд от развита страна членка на ЕС, а правораздаването на всички инстанции трябва да е напълно прозрачно.