Европейската комисия е открила процедура за ОП “Околна среда”. Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова от парламентарната трибуна. Златанова поиска думата след изказването на премиера Пламен Орешарски, за да информира депутатите за проблемите около програмата.

В официално писмо от 17 октомври тази година ЕК е уведомила България за откриване на процедура по член 99, ал. 1 от Регламента на Съвета на ЕС 1083 във връзка с проведен одит на ОП “Околна среда”.

Член 99 гласи, че Комисията може да извърши финансови корекции, като анулира цялото или част от участието на личността в оперативната програма, когато след като извърши необходимия преглед, стигне до заключението, че има сериозен недостиг в системата за управление и контрол на програмата, който е поставил в опасност участието на Общността вече платено за програмата, каза Златанова. Европейската сметна палата е направила одит на програмата в периода 26 септември- 6 октомври 2011 година, като предварителните заключения са изпратени на България на 6 март 2012 година.

На 9 октомври 2012 година на българските власти е изпратен заключителният доклад на Европейската сметна палата, като констатациите са за смесване на критерии за избор на изпълнители с критерии за възлагане на договорите за обществени поръчки, тоест субективност при разработване на тръжните документации, така че поръчките да бъдат спечелени от конкретно избрани изпълнители.  

Вицепремиерът Златанова съобщи преди дни за откритата процедура и обясни, че вероятно ще се наложи страната ни да връща вече взети пари по програмата. Тя допълни, че ЕК може не само да наложи финансови корекции, но и да реши да анулира изцяло или частично европейското финансиране по ОП „Околна среда”. Вицепремиерът е възложила да бъде изпратена информация до Европейската комисия, че одитният подход към налаганите санкции ще бъде променен и ще бъдат наложени изисканите финансови корекции. Страната ни ще разбере дали ще бъде санкционирана в срок от шест месеца.