Заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и заявленията за преизчисляване на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането вече ще могат да се подават по електронен път, съобщи правителственият пресцентър.

Това ще стане, след като влязат в сила одобрените от кабинета промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които я привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), действащи от 1 януари 2014 г.

С промените се определя и редът за представянето на документи за доход, получен в друга държава, при преценка за правото на социална пенсия за старост.

Новите текстове уточняват процента на загубена работоспособност на членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от семейството – с определена от териториалните експертно-лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертно-лекарска комисия (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Променят се и разпоредбите, свързани с нововъведеното в Кодекса за социално осигуряване “замразяване” на пенсионната възраст и осигурителен стаж за 2014 г., отпадането на възрастта за придобиване право на пенсия от военнослужещите и спирането на увеличаването на необходимия учителски осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от Учителския пенсионен фонд.

Новите текстове регламентират и изплащането на наследствени пенсии на деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст, като са предвидени различни ситуации – прекъсване на обучението поради слаб успех или незаверен семестър, отписване или отстраняване от учебното заведение, периодите на полагане на държавни зрелостни изпити и др.

Променена е и наредбата, която установява реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, отново във връзка с промените в КСО, допълват от правителствения пресцентър.

Гражданите, страдащи от професионални заболявания, вече няма да са длъжни да подават в териториалните поделения на НОИ продълженията на болничните листи за за трудова злополука или професионална болест.